Twee druppels

Twee druppels aan een grasspriet

From the album

Druppels